> TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Czas trwania nauki - 4 lata

 

Baza dydaktyczna:
posiadamy w pełni wyposażoną pracownię obsługi konsumenta; w sali lekcyjnej zaaranżowano salę klubową na 30 osób w stylu Art déco z komplentym barem, profesjonalnym ekspresem do kawy Milano, zmywarką, lodówką, kompletami bleizny stołowej, naczyń, sztućców i 55" telewizorem.

 

 

 

Charakterystyka kierunku:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 

Kształcenie zawodowe

 

 

Praca:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w:

 

 

 

ZOBACZ FILM Z WYCIECZKI ZAWODOWEJ!!!

 

Technikum: Architektury Krajobrazu, Agrobiznesu, Mechanizacji Rolnictwa, Usług Gastronomicznych, Ogrodnicze
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Mechanik Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Instalator Maszyn i Urządzeń w Gospodarstwie Rolniczym, Kucharz Małej Gastronomii